Používateľ Ján رإلىهعمعهص Stopiak

Počet testov: 190.

S priemerným výsledkom 96.7942%