Používateľ Jakub Palko

Počet testov: 185.

S priemerným výsledkom 94.5760%