Používateľ Denis Zahorsky

Počet testov: 289.

S priemerným výsledkom 91.1092%