Kategórie motorových vozidiel

Kategória L – motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami

Kategória M – motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na prepravu osôb (osobné vozidlá a autobusy)

Kategória N – motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladov (pickupy, nákladné vozidlá, ťahače)

Kategória O – prípojné vozidlá (prívesy za osobné aj nákladné vozidlá, karavany, návesy)

Kategória T – kolesové traktory

Kategória C – pásové traktory

Kategória R – prípojné vozidlá traktorov

Kategória S – traktormi ťahané vymeniteľné stroje

Kategória P – pracovné stroje

Kategória V – ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do uvedených kategórií