Konštrukcia, údržba a výbava

Náuka o vozidlách a ich údržbe:

1. Základny opis konštrukcie vozidla:
Podvozok – je tvorený prednou a zadnou nápravou.

Karoséria – je priestorová kovová „klietka“ na ktorú je zospodu prichytená predná a zadná náprava.

Vo vnútri je zabudovaná poháňacia sústava a je v nej vytvorené priestor pre posádku a náklad.
Poháňacia sústava

2. Povinná vybava vozidla:

Je tvorená vecami, ktoré nie sú pevne pripevnené k vozidlu a ktoré potrebujeme pri riešení neobvyklých situácií.
Ich prítomnosť vo vozidle je predpísaná vyhláškou.

Výstražný trojuholník schváleného typu.

3. Čerpanie paliva, kontrola prevádzkovych kvapalín:

Čerpanie paliva robíme na čerpacích staniciach. Tankujeme palivo predpísané výrobcom vozidla. Pri čerpaní
nefajčíme a nemanipulujujeme s otvorenym ohñom. Motor vozidla je vypnutý. Autorádio a nezávislé kúrenie je tiež vypnuté. Po natankovaní nezabudneme uzavrieť palivovú nádrž.

Množstvo oleja v motore meriame pomocou meracej tyčky.

Množstvo chladiacej kvapaliny zistíme pohľadom na vyrovnávaciu nádržku chladiacej kvapalinyy.

Množstvo brzdovej kvapaliny zistíme pohľadom na nádobku s brzdovou kvapalinou.

Množstvo kvapaliny v zásobnej nádobe ostrekovača okien kontrolujeme podľa vyhotovenia – pohľadom na nádobku alebo mierkou.

4. Meranie tlaku v pneumatikách:

Tlak v pneumatikách meriame manometrom – tlakomerom.

Tlak v pneumatikách je predpísany výrobcom vozidla a spravidla sú jeho hodnoty uvedené na „ťaháku“, ktorý výrobca umiestni na vhodné miesto vo vozidle – napr. veko palivovej nádže, rám dverí a pod.

5. Spósob ovládania spojky, brzdového systému a radenie prevodovych stupňov:

Spojku ovládáme ľavou nohou. Pohyb nohy sa na spojku prenáša mechanicky – lankom alebo hydraulicky – pomocou hlavného a pomocného spojkového válca, tlakového potrubia a hydraulickej-brzdovej kvapaliny.

Prevádzkovú – nožnú brzdu ovládáme pravou nohou. Pohyb nohy sa do činnosti bŕzd prenáša pomocou hydraulického systému, ktorý tvoria hlavný brzdový válec, brzdové valčeky v brzdičoch, tlakové potrubie a brzdová
kvapalina. Samotné brzdenie vzniká trením brzdových doštičiek o brzdový kotúč alebo trením brzdových čeľustí o vnútro brzdového bubna.

Ručná brzda sa ovláda rukou a pohyb ruky sa na brzdy prenáša spravidla mechanicky – lankom.

Radenie rýchlostných stupňov robíme ručne pomocou rýchlostnej páky. Prevodovka nám umoýňuje opptimálne využívať výkon motora. Pomocou postupne radených rýchlostných stupňov sa mení pomaly chod automobilu s veľkou ťažnou silou na rýchly pohyb vozidla s menšou ťažnou silou.

6. Rozpoznanie závad v pneumatikách:

Vizuálna kontrola: pneumatiky nesmú mať po obvode a na kordovej časti trhliny alebo vydute a nesmú z pneumatík trčať drôty alebo nesmie byť vidno vnútornú „plátenú“ konštrukciu. Po obvode plášťa musí byť minimálna hĺbka dezénu 1,6mm, u motocyklov 1 mm.

Kontrola počas jazdy:

Pri každej pochybnosti o stave pneumatík navštívte odborný pneuservis.

7. Rozpoznanie závad v riadení, zavesení kolies, brzdovom systéme a výfukovom systéme:

Riadiaci mechanizmus vozidla nesmie mať vôľu, ktorá by zhoršovala ovládateľnosť vozidla, plynulosť prenosu riadiacej sily na riadené kolesá a stabilitu v priamom smere jazdy.

Porucha bŕzd

Pri kazdej pochybnosti o stave bŕzd navštívte odborný servis.

Porucha výfukového systému:

Pri každej pochybnosti o stave výfukového systému navštivte odborný servis.

8. Rozpoznanie závad v osvetlení vozidla, smerových svetlách, spätných zrkadlách, stieračoch, prednom skle:

Kontrola osvetlenia je vizuálna – pohľadom zisťujeme funkčnosť. U smerových svetiel sa dá zistiť vadná žiarovka aj sluchom – zmena rytmu spínania smerových svetiel.

Spätné zrkadlá sa musia dať nastaviť tak, aby vodič v nich videl to, čo musí vidieť. Nastavujú sa buď ručne alebo elektricky. Zrkadlá musia byť čisté, nepoškriabané a nepopraskané.

Strierače musia zotierať rovnomerne a bez zvyškov vody – nečistôt. Ak tomu tak nie je, je potrebné stierače vymeniť. Čistenie zabezpečujú gumové lišty a tie časom strácajú pružnosť a schopnosť dobre stierať

Predné sklo musí byť čisté, bez prasklín a iných vizuálnych závad.

9. Rozpoznanie závad v bezpečnostných pásoch:

Samonavíjacie bezpečnostné pásy sa po uvoľnení musia vrátitť do základnej polohy. Pásy nesmú byť pretočené a pokrčené. Keď pásom mykneme, musí sa zaseknúť. V opačnom prípade ide o nebezpečnú závadu.

U starých vozidiel sa používajú pásy bez samonavíjania. V takom prípade si musíme dĺžku pásu nastaviť ručne. Dĺžka pásu musí byť taká, aby sa v zapnutom stave dala medzi pás a telo pasažiera vsunúť zovretá päsť.