Konštrukcia, údržba a výbava motocykla

1. Základný opis konštrukcie motocykla

2. Povinná výbava motocykla

3. Čerpanie paliva, kontrola prevádzkových kvapalín

Pri nedostatku paliva (kontrolujeme na prístrojovej doske ak má motocykel kontrolku) doplníme palivo na čerpacej stanici do nádrže. Ak motocykel nemá kontrolku paliva, používame trojpolohový palivový uzáver. Pri nedostatku paliva prepneme do polohy „rezerva“. Doplníme správny druh (benzín, dvojdobý motor benzín + olej v správnom pomere).

4. Meranie tlaku v pneumatikách, meranie hĺbky dezénu pneumatiky

Tlak v pneu. meriame tlakomerom, hodnoty pre dané vozidlo udáva výrobca vozidla v spolupráci s výrobcom pneumatík. Kontrolujeme približne raz za mesiac. Kontrolujeme vždy aj náhradné koleso. Hĺbka dezénu sa meria hĺbkomerom alebo sa kontroluje indikátorom opotrebovania (TWI). Minimálna hĺbka dezénu 1mm.

5. Rozpoznanie závad v pneumatikách

Poškodenie pneu. má vplyv na stabilitu vozidla, tj. bezpečnosť jazdy.
Možné závady:

6. Rozpoznanie závad v riadení, brzdovom systéme, výfukovom systéme

Riadenie – slúži na udržanie a zmenu smeru jazdy.
Závady v brzdovom systéme:

Závady výfukového systému:

7. Rozpoznanie závad v osvetlení vozidla, v smerových svetlách, spätných zrkadlách a zvukových výstražných zariadeniach

Osvetlenie:

Smerové svetlá – ak niektoré smerové svetlo nefunguje, prerušuje v rýchlejších intervaloch

Spätné zrkadlá:

Zvukové výstražné zariadenie: