Šoféruj.sk
Domov
Autoškoly
Testy
Dobre vedieť
Historia vozidla
Kontakt
Registrácia

Komukoľvek sa môže prihodiť nehoda a v takejto situácii je dobre vedieť, ako postupovať. Predídeme tak nepríjemnostiam a umierni to nervy a stres z danej situácie.

dopravná nehoda

Čo je to dopravná nehoda

O dopravnej nehode hovoríme vtedy, ak má tieto znaky:

  • došlo k zraneniu alebo usmrteniu osoby,
  • bola poškodená cesta alebo iné verejne prospešné zariadenie,
  • došlo k úniku nebezpečných látok, ktoré môžu predstavovať hrozbu pre život, zdravie alebo uškodiť životnému prostrediu,
  • škoda na jednom z vozidiel alebo prepravovaných veciach presiahla cenu 3 999 €,
  • účastníci sa nevedia dohodnúť, kto je vinníkom,
  • niektorý z účastníkov je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok,
  • vinník sa snaží utiecť z miesta nehody.

Všetko ostatné, čo nespĺňa tieto podmienky, sa podľa zákona označuje za škodovú udalosť.

Kedy treba privolať políciu?

Ak ide o dopravnú nehodu, zavoláme políciu. Ak ide o škodovú udalosť, nemusíme privolať políciu. V prípade, ak by účastník nemal povinné zmluvné poistenie, vždy treba zavolať políciu.

Ako postupovať, ak dôjde k nehode?

Hneď ako sa stane nehoda, auto riadne zabrzdíme, aby sa nikam nepohlo. Zapneme výstražné svetlá a nasadíme si reflexnú vestu ešte predtým, než vystúpime z vozidla. Za vozidlom umiestnime výstražný trojuholník v dostatočnej vzdialenosti, ktorú udáva zákon.

Skontrolujeme všetkých účastníkov dopravnej nehody (aktívne alebo pasívne zúčastnených na dopravnej nehode). Ak sa niekto z nich zranil, bezpodmienečne voláme záchrannú zdravotnú službu a poskytujeme zraneným prvú pomoc.

Ak nehoda spĺňa podmienky dopravnej nehody, voláme políciu. Polícia spíše správu o nehode, ktorú si pred jej podpísaním dobre prečítame. Ak máme k správe výhrady, treba ich uviesť a až potom ju podpisovať.

Ak políciu neprivolávame, sme povinní s druhým účastníkom nehody spísať správu o nehode v prípade vzniku škodovej udalosti. Používa sa len jeden formulár pre dve zúčastnené vozidlá. Najdôležitejšie údaje sú meno, ŠPZ, typ vozidla a údaje o poisťovni z bielej alebo zelenej karty druhého zúčastneného. Nevypĺňame údaje, ktorým nerozumieme. Poprípade môžeme využiť asistenčnú linku svojej poisťovne, kde nám budú vedieť poradiť. Číslo sa nachádza na našej bielej karte. Na záver je dôležité, aby správa o nehode bola podpísaná oboma účastníkmi dopravnej nehody.

Následne zavoláme asistenčnú službu poisťovne, aby nám pomohla s odtiahnutím, ak je vozidlo nespôsobilé na jazdu po cestnej komunikácii.

Poznámka: Je praktické a výhodné vyfotiť si vzniknuté škody na oboch vozidlách a čo najlepšie zachytiť vzniknutú situáciu. Tiež je vhodné vypýtať si kontaktné údaje druhého účastníka a zapísať si evidenčné číslo jeho vozidla.

Posledným krokom je nahlásenie nehody poisťovni. Povinnosťou osoby, ktorá zavinila nehodu, je nahlásiť to do 15 dní tej poisťovni, kde má uzavreté PZP - Povinné zmluvné poistenie. Ak sa nehoda stala v zahraničí, tak lehota je 30 dní. Správa o nehode sa posiela do poisťovne, v ktorej má vinník uzatvorené PZP. V prípade ak sme vinníkom my, PZP sa nevzťahuje na naše auto. Poisťovňa uhradí škodu na našom aute iba v prípade, ak máme uzatvorené havarijné poistenie.

Čo ak sme niekomu poškodili auto na parkovisku?

Ak by sme pri parkovaní poškodili iné vozidlo, v ktorom sa vodič nenachádza, a z miesta nehody by sme ušli, bolo by to klasifikované ako dopravná nehoda. Taktiež nestačí nechať papierik so svojimi údajmi za stieračom. V prípade, ak nevieme nájsť majiteľa vozidla, zavoláme políciu a oni vyšlú hliadku na dané miesto a budú sa snažiť kontaktovať majiteľa vozidla.

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a na jeho základe nahrádza škodu tretej strane – poškodenému. Každý motorista je totiž zodpovedný za všetky škody, ktoré spôsobí prevádzkou motorového vozidla. Štát ukladá povinnosť uzavrieť PZP preto, aby chránil obete dopravných nehôd a rovnako stanovuje minimálne limity poistného krytia, ktoré musia byť v zmluve PZP uvedené.

Viac informácii k PZP nájdete tu.

Havarijné poistenie

Keď príde k nejakej nepredvídateľnej udalosti v súvislosti s vaším vozidlom (krádež vozidla, škoda spôsobená živelnou udalosťou...), PZP vám nestačí. Zabezpečuje totiž len úhradu škody, ktorú vodič spôsobil svojím vozidlom inému účastníkovi nehody, tzn. že v prípade, ak spôsobíte nehodu, pri ktorej poškodíte aj svoje auto, z vašej zákonnej poistky sa uhradí len škoda na druhom vozidle a opravu vášho alebo kúpu nového si budete musieť zaplatiť vy sami.

Práve havarijné poistenie zabezpečuje úhradu škody aj na vašom vozidle spôsobenú kýmkoľvek (vami alebo inou osobou) a takisto kryje aj iné vážne riziká - krádež, vandalizmus, poškodenie živelnou udalosťou, úraz/smrť vodiča alebo spolucestujúcich a iné.

Havarijné poistenie nie je povinné zo zákona, ale je vhodné najmä pre nové vozidlá a staršie luxusné automobily, kde opravy po škodách vás môžu výjsť draho. Pre staršie autá strednej triedy sa tento typ poistenia už neodporúča.

Viac informácii k havarijnom poistení nájdete tu.

Dôležité čísla

Záchranná služba 155 alebo 112
Polícia 158 alebo 112
Požiarna záchranná služba 150 alebo 112
Havarijná a núdzová služba pre motoristov 18 128 alebo 18 154

Aktualizované 6.1.2019