Šoféruj.sk
Domov
Autoškoly
Testy
Dobre vedieť
Historia vozidla
Kontakt
Registrácia

Definícia podľa zákona

„Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať takú vzdialenosť, aby mohol včas znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo, ak vodič vozidla jazdiaceho pred ním zníži rýchlosť jazdy alebo zastaví.“

Dve sekundy

Dráha zastavenia vozidla sa skladá z reakčnej schopnosti vodiča a samotného brzdenia. V priemere trvá 1 sekundu, kým vodič zareaguje a druhá sekunda patrí brzdeniu. Vzdialenosť definovaná týmito 2 sekundami potrebnými na zastavenie vozidla sa považuje za minimálnu bezpečnú vzdialenosť. Minimálna sa volá preto, lebo sa uvádza za dobrých podmienok – dobré počasie, sucho, dobrá viditeľnosť. Pri zhoršených podmienkach alebo v noci sa odporúča túto vzdialenosť zvýšiť na 3 až 5 sekúnd. Pre Autobusy, minibusy a nákladné vozidlá od 3,5 tony platí aspoň trojsekundový odstup.


Povinnosť dodržiavať túto 2 sekundovú bezpečnú vzdialenosť ukladá zákon SR len autám jazdiacim po diaľnici a na rýchlostných cestách.

Dráha zastavenia vozidiel do 3,5 tony (suchá vozovka, dobré podmienky):

Pre rýchlosť Dráha zastavenia
50 km/h 28 m
70 km/h 38 m
90 km/h 50 m
110 km/h 61 m
130 km/h 72 m

Ako dodržiavať 2 sekundovú vzdialenosť

Zvoľte si nejaký pevný bod pred vami (strom, budovu, tabuľu...). Keď auto jazdiace pred vami minie tento bod, začnite počítať. Ak k určenému bodu dorazíte skôr ako za 2 sekundy, vzdialenosť medzi autom idúcim pred vami musíte zväčšiť.

Faktory ovplyvňujúce dĺžku dráhy zastavenia

Dĺžku dráhy zastavenia ovplyvňujú faktory, akými sú napríklad stav povrchu vozovky, hmotnosť vozidla, stav pneumatík, viditeľnosť a pod. K týmto faktorom patrí aj reakčný čas vodiča. Tento je podmienený jeho sústredením na šoférovanie. Ovplyvňovaný je aj vekom šoféra. Reakčný čas vodiča zhoršuje taktiež požitie alkoholu, preto je prísne zakázaný.

Aktualizované 11.4.2018