Šoféruj.sk
Domov
Autoškoly
Testy
Dobre vedieť
Historia vozidla
Kontakt
Registrácia

Výstražné značky

Výstražné značky upozorňujú účastníkov cestnej premávky na miesto, kde môže hroziť nebezpečenstvo, ktoré je ťažko včas rozoznateľné aj pri dodržaní primeranej opatrnosti.

I. Všeobecné výstražné značky

101: Nebezpečenstvo

101:Nebezpečenstvo

Značka upozorňuje na iné nebezpečenstvo ako na to, na ktoré možno upozorniť vhodnou výstražnou značkou.

I. 1. Stavebno-technické vlastnosti cesty

110: Zákruta

110:Zákruta

Značka upozorňuje na nebezpečnú zákrutu vo vyznačenom smere, ktorej bezpečný prejazd si vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy.

111: Dvojitá zákruta

111:Dvojitá zákruta

Značka upozorňuje na dve alebo viac zákrut nasledujúcich bezprostredne za sebou vo vyznačenom smere, ktorých bezpečný prejazd si vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy. Ak je zákrut viac, vyznačí sa dĺžka nebezpečného úseku na dodatkovej tabuľke Dĺžka úseku.

112: Klesanie (Vzor)

112:Klesanie (Vzor)

Značka upozorňuje na nebezpečné klesanie.

113: Stúpanie (Vzor)

113:Stúpanie (Vzor)

Značka upozorňuje na nebezpečné stúpanie.

114: Zúžená vozovka

114:Zúžená vozovka

Značka upozorňuje na zúženú vozovku z vyznačenej strany alebo strán.

115: Nerovnosť vozovky

115:Nerovnosť vozovky

Značka upozorňuje na nerovnosti povrchu vozovky ako sú výtlky, výmole alebo vyjazdené koľaje.

116: Nebezpečná krajnica

116:Nebezpečná krajnica

Značka upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu.

I. 2. Stav vozovky a externé vplyvy

120: Nebezpečenstvo šmyku

120:Nebezpečenstvo šmyku

Značka upozorňuje na zvýšené riziko vzniku šmyku vozidla aj na suchej ceste.

121: Sneh alebo poľadovica

121:Sneh alebo poľadovica

Značka upozorňuje na ujazdený alebo zľadovatený sneh alebo na poľadovicu.

122: Štrk na vozovke

122:Štrk na vozovke

Značka upozorňuje na zvýšené riziko odletujúceho štrku spod kolies vozidla

125: Padnuté kamene

125:Padnuté kamene

Značka upozorňuje na zvýšené riziko výskytu kameňov v dôsledku zosuvu alebo padania kameňov na vozovku. Ak je riziko prevažne na ľavej strane vozovky, symbol sa vyobrazuje zrkadlovo.

126: Bočný vietor

126:Bočný vietor

Značka upozorňuje na zvýšené riziko silného alebo nárazového vetra.

I. 3. Organizácia a stav premávky

130: Kolóny

130:Kolóny

Značka upozorňuje na vytváranie kolóny vozidiel.

131: Práca

131:Práca

Značka upozorňuje na prácu na ceste alebo v jej blízkosti, ktorá môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo pri ktorej môžu byť ohrození pracovníci, ktorí túto činnosť vykonávajú

132: Obojsmerná premávka

132:Obojsmerná premávka

Značka upozorňuje, že na rozdiel od doterajšieho úseku je cestná premávka vedená v oboch smeroch.

135: Svetelné signály

135:Svetelné signály

Značka upozorňuje na riadenie cestnej premávky svetelnými signálmi.

136: Križovatka

136:Križovatka

Značka upozorňuje na križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená dopravnými značkami a uplatňujú sa všeobecné pravidlá o prednosti v jazde.

I. 4. Pohyb na ceste

140: Chodci

140:Chodci

Značka upozorňuje na zvýšený pohyb chodcov na vozovke.

141: Deti

141:Deti

Značka upozorňuje na zvýšený pohyb detí a zvýšené riziko ich neočakávaného vstupu do vozovky.

142: Priechod pre chodcov

142:Priechod pre chodcov

Značka upozorňuje na priechod pre chodcov.

143: Cyklisti

143:Cyklisti

Značka upozorňuje na zvýšený pohyb cyklistov alebo na miesto, kde cyklisti prechádzajú cez cestu alebo na ňu vchádzajú.

145: Zver

145:Zver

Značka upozorňuje na zvýšené nebezpečenstvo neočakávaného pohybu voľne žijúcej zveri cez cestu.

145: Zver

145:Zver

Značka upozorňuje na zvýšené nebezpečenstvo neočakávaného pohybu voľne žijúcej zveri cez cestu.

146: Hospodárske zvieratá

146:Hospodárske zvieratá

Značka upozorňuje na častý výskyt hnaných hospodárskych zvierat na ceste.

II. Priecestné značky

151: Priecestie

151:Priecestie

Značka upozorňuje na priecestie.

152: Návesť pred priecestím

152:Návesť pred priecestím

Značka informuje o vzdialenosti k priecestiu.
Značka s vyznačenými tromi pruhmi informuje o vzdialenosti 240 m k priecestiu, značka s dvoma pruhmi o vzdialenosti 160 m k priecestiu a značka s jedným pruhom o vzdialenosti 80 m k priecestiu.
V prípade iných ako uvedených vzdialeností sa skutočná vzdialenosť uvedie v hornej časti značky.

153: Výstražný kríž

153:Výstražný kríž

Značka označuje priecestie.
Ak je na značke v strede kríža vyobrazený symbol blesku, značka tiež informuje o tom, že dráha je elektrifikovaná a v jej priestore je vysoké napätie.
Ak z priestorových dôvodov nie je vhodné výstražný kríž umiestniť zvisle, umiestni sa vodorovne.

Regulačné značky

Regulačné značky ukladajú účastníkom cestnej premávky príkazy, zákazy alebo obmedzenia alebo im umožňujú výnimky zo všeobecných pravidiel cestnej premávky.

I. Značky o dávaní prednosti v jazde

201: Daj prednosť v jazde!

201:Daj prednosť v jazde!

Značka ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde.

202: Stoj, daj prednosť v jazde!

202:Stoj, daj prednosť v jazde!

Značka ukladá vodičovi povinnosť zastaviť vozidlo a dať prednosť v jazde.

203: Prednosť protiidúcich vozidiel

203:Prednosť protiidúcich vozidiel

Značka ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde protiidúcim vozidlám.

Príkazové a zákazové značky - II. 1. Smer jazdy

210: Prikázaný smer jazdy

210:Prikázaný smer jazdy

Značka prikazuje jazdu vo vyznačenom smere alebo vyznačených smeroch.

211: Prikázaný smer odbočenia

211:Prikázaný smer odbočenia

Značka prikazuje odbočenie vo vyznačenom smere.

212: Prikázaný smer obchádzania

212:Prikázaný smer obchádzania

Značka prikazuje obchádzanie vo vyznačenom smere.

213: Kruhový objazd

213:Kruhový objazd

Značka označuje kruhový objazd a prikazuje smer jazdy v smere vyznačenom šípkami na značke.

215: Zákaz odbočenia

215:Zákaz odbočenia

Značka zakazuje odbočenie vo vyznačenom smere.

216: Zákaz otáčania

216:Zákaz otáčania

Značka zakazuje otáčanie.

Príkazové a zákazové značky - II. 2. Špeciálne cestičky alebo pruhy

220: Cestička pre chodcov

220:Cestička pre chodcov

Značka označuje komunikáciu určenú pre chodcov a prikazuje chodcovi použiť takto označenú cestičku.

221: Cyklistická komunikácia

221:Cyklistická komunikácia

Značka označuje cestičku pre cyklistov alebo cyklistický pruh a prikazuje cyklistovi použiť takto označenú cestičku alebo pruh.

222: Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov

222:Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov

Značka označuje spoločnú komunikáciu určenú pre chodcov a cyklistov a prikazuje im ju použiť.

223: Oddelená cestička pre chodcov a cyklistov

223:Oddelená cestička pre chodcov a cyklistov

Značka označuje oddelenú komunikáciu určenú pre chodcov a cyklistov a vyznačuje, ktorý pruh je určený pre chodcov a ktorý pruh je určený pre cyklistov; cyklistom a chodcom prikazuje použiť časť pre nich určenú.

224: Vyhradený pruh pre verejnú dopravu

224:Vyhradený pruh pre verejnú dopravu

Značka označuje vyhradený pruh pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy osôb a prikazuje im ho prednostne použiť.

225: Koniec špeciálnej cestičky alebo pruhu

225:Koniec špeciálnej cestičky alebo pruhu

Značka ukončuje špeciálnu cestičku alebo pruh.
Na značke sa použije zhodný symbol z týchto značiek doplnený červeným šikmým pruhom.

Príkazové a zákazové značky - II. 3. Zákazy vjazdu

230: Zákaz vjazdu

230:Zákaz vjazdu

Značka zakazuje vjazd všetkými vozidlami

231: Zákaz vjazdu pre všetky vozidlá

231:Zákaz vjazdu pre všetky vozidlá

Značka zakazuje vjazd všetkými vozidlami v oboch smeroch jazdy.

232: Zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá

232:Zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá

Značka zakazuje vjazd všetkými motorovými vozidlami.

233: Zákaz vjazdu (vstupu) pre

233:Zákaz vjazdu (vstupu) pre

Značka zakazuje vjazd alebo vstup vozidlami alebo účastníkmi cestnej premávky vyznačeným symbolom.

234: Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci

234:Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci

Značka zakazuje vjazd vozidlami prepravujúcimi nebezpečné veci, ktoré musia byť označené podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)

235: Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody

235:Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody

Značka zakazuje vjazd vozidlami prepravujúcimi najmenej 60 litrov nákladu, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody. Iné množstvo alebo druh nákladu možno vyznačiť na dodatkovej tabuľke.

240: Maximálna hmotnosť

240:Maximálna hmotnosť

Značka zakazuje vjazd vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktorých okamžitá hmotnosť vrátane nákladu, vodiča a cestujúcich presahuje vyznačenú hranicu na značke.
Pri jazdnej súprave sa o súpravou, ktorých okamžitá hmotnosť vrátane nákladu, vodiča a cestujúcich presahuje vyznačenú hranicu na značke. Pri jazdnej súprave sa obmedzenie hmotnosti vzťahuje na každé vozidlo zapojenej súpravy osobitne.
Pri jazdnej súprave tvorenej ťahačom a návesom sa maximálna hmotnosť vzťahuje na okamžitú hmotnosť ťahača a hmotnosť návesu pripadajúcu na ťahač a na zostatkovú hmotnosť návesu osobitne. Pri jazdnej súprave tvorenej ťahačom a návesom sa maximálna hmotnosť vzťahuje na okamžitú hmotnosť ťahača a hmotnosť návesu pripadajúcu na ťahač a na zostatkovú hmotnosť návesu osobitne.

241: Maximálna hmotnosť na nápravu

241:Maximálna hmotnosť na nápravu

Značka zakazuje vjazd vozidlom, ktorého okamžitá hmotnosť vrátane nákladu, vodiča a cestujúcich pripadajúca na najviac zaťaženú nápravu presahuje vyznačenú hranicu.

242: Maximálna šírka

242:Maximálna šírka

Značka zakazuje vjazd vozidlom, ktorého okamžitá šírka vrátane nákladu presahuje vyznačenú hranicu.

243: Maximálna výška

243:Maximálna výška

Značka zakazuje vjazd vozidlom, ktorého okamžitá výška vrátane nákladu presahuje vyznačenú hranicu.

244: Maximálna dĺžka

244:Maximálna dĺžka

Značka zakazuje vjazd vozidlom alebo súpravou vozidiel, ktorých okamžitá dĺžka vrátane nákladu presahuje vyznačenú hranicu

245: Povinné zastavenie vozidla

245:Povinné zastavenie vozidla

Značka zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla.
Na značke sa stručne uvádza dôvod zastavenia.

248: Nízkoemisná zóna

248:Nízkoemisná zóna

Značka označuje začiatok nízkoemisnej zóny, v ktorej je premávka vozidiel regulovaná podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

249: Koniec nízkoemisnej zóny

249:Koniec nízkoemisnej zóny

Značka označuje koniec nízkoemisnej zóny

Príkazové a zákazové značky - II. 4. Spôsob jazdy

250: Najnižšia dovolená rýchlosť

250:Najnižšia dovolená rýchlosť

Značka prikazuje jazdiť rýchlosťou nie nižšou ako vyznačenou rýchlosťou v kilometroch za hodinu; to neplatí, ak je to potrebné z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Značka zároveň ukončuje platnosť predchádzajúcej značky Najnižšia dovolená rýchlosť.

251: Snehové reťaze

251:Snehové reťaze

Značka prikazuje použiť pri jazde snehové reťaze alebo iné rovnocenné zariadenie minimálne na kolesách jednej hnacej nápravy.

253: Najvyššia dovolená rýchlosť

253:Najvyššia dovolená rýchlosť

Značka zakazuje jazdiť rýchlosťou vyššou ako vyznačenou rýchlosťou v kilometroch za hodinu.
Značka zároveň ukončuje platnosť predchádzajúcej značky Najvyššia dovolená rýchlosť.

254: Zákaz predchádzania

254:Zákaz predchádzania

Značka zakazuje predchádzať vľavo motorové vozidlo okrem motocykla bez postranného vozíka.

255: Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá

255:Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá

Značka zakazuje predchádzať vľavo s nákladným vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t motorové vozidlo okrem motocykla bez postranného vozíka.

256: Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami

256:Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami

Značka zakazuje jazdu vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t jazdiacimi za sebou vo vzdialenosti kratšej ako je vyznačená na značke.

260: Koniec najnižšej dovolenej rýchlosti

260:Koniec najnižšej dovolenej rýchlosti

Značka ukončuje príkaz vyplývajúci z predchádzajúcej značky Najnižšia dovolená rýchlosť 50.

261: Koniec snehových reťazí

261:Koniec snehových reťazí

Značka ukončuje príkaz vyplývajúci z predchádzajúcej značky Snehové reťaze

263: Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti

263:Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti

Značka ukončuje zákaz vyplývajúci z predchádzajúcej značky Najvyššia dovolená rýchlosť 80

264: Koniec zákazu predchádzania

264:Koniec zákazu predchádzania

Značka ukončuje zákaz vyplývajúci z predchádzajúcej značky Zákaz predchádzania

265: Koniec zákazu predchádzania pre nákladné vozidlá

265:Koniec zákazu predchádzania pre nákladné vozidlá

Značka ukončuje zákaz vyplývajúci z predchádzajúcej značky Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá

267: Koniec viacerých zákazov

267:Koniec viacerých zákazov

Značka ukončuje zákazy vyplývajúce zo značiek Najvyššia dovolená rýchlosť, Zákaz predchádzania, Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá, Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami a reguláciu vyplývajúcu z pruhových značiek.

268: Zóna najvyššej dovolenej rýchlosti

268:Zóna najvyššej dovolenej rýchlosti

Značka označuje začiatok zóny, v ktorej je zakázané jazdiť rýchlosťou vyššou ako vyznačenou rýchlosťou v kilometroch za hodinu.

269: Koniec zóny najvyššej dovolenej rýchlosti

269:Koniec zóny najvyššej dovolenej rýchlosti

Značka označuje koniec zóny najvyššej dovolenej rýchlosti.

Príkazové a zákazové značky - II. 5. Statická doprava

270: Zákaz zastavenia

270:Zákaz zastavenia

Značka zakazuje zastavenie a státie. Zákaz platí aj na priľahlý chodník.

271: Zákaz státia

271:Zákaz státia

Značka zakazuje státie. Zákaz platí aj na priľahlý chodník.

272: Parkovanie

272:Parkovanie

Značka označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené zastavenie a státie vozidiel.
Ak je pod značkou umiestnená dodatková tabuľka so symbolom osoby so zdravotným postihnutím , značka označuje vyhradené parkovanie, kde je dovolené zastavenie a státie len vozidiel s parkovacím preukazom.
Vhodným spôsobom možno označiť parkovaciu garáž alebo parkovací dom.

273: Parkovanie na chodníku

273:Parkovanie na chodníku

Značka umožňuje státie vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t na chodníku a vyznačeným symbolom označuje spôsob ich státia.
Ak je pod značkou umiestnená dodatková tabuľka so symbolom osoby so zdravotným postihnutím , značka označuje vyhradené parkovanie, kde je dovolené zastavenie a státie len vozidiel s parkovacím preukazom.

275: Zóna zákazu státia

275:Zóna zákazu státia

Značka označuje začiatok zóny, v ktorej je zakázané státie okrem státia na vyznačených parkovacích miestach.

276: Koniec zóny zákazu státia

276:Koniec zóny zákazu státia

Značka označuje koniec zóny zákazu státia.

277: Parkovacia zóna

277:Parkovacia zóna

Značka označuje začiatok zóny, v ktorej je státie vozidiel dovolené len na vyznačených parkovacích miestach a len za určitých podmienok uvedených na dodatkovej tabuľke.

278: Koniec parkovacej zóny

278:Koniec parkovacej zóny

Značka označuje koniec parkovacej zóny.

III. Značky o jazde po krajnici

280: Jazda po krajnici

280:Jazda po krajnici

Značka umožňuje používať krajnicu ako jazdný pruh. V úseku platnosti značky sa krajnica považuje za súčasť vozovky a značka Pozdĺžna súvislá čiara, ktorá vyznačuje okraj vozovky, má význam značky Pozdĺžna prerušovaná čiara.

281: Opustite krajnicu

281:Opustite krajnicu

Značka prikazuje vodičovi krajnicu čo najskôr opustiť. V úseku platnosti značky sa krajnica považuje za súčasť vozovky a značka Pozdĺžna súvislá čiara, ktorá vyznačuje okraj vozovky, má význam značky Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou (sprava).

282: Koniec jazdy po krajnici

282:Koniec jazdy po krajnici

Značka končí platnosť predchádzajúcej značky Jazda po krajnici a Opustite krajnicu.

283: Obchádzanie prekážky po krajnici

283:Obchádzanie prekážky po krajnici

Značka prikazuje vodičovi jazdiacemu v pravom jazdnom pruhu použiť na obchádzanie prekážky krajnicu; vodičovi jazdiacemu v inom ako pravom jazdnom pruhu značka prikazuje prejsť do vedľajšieho jazdného pruhu spôsobom vyznačeným na značke.

Informačné značky

Informačné značky vymedzujú miesta, kde platia osobitné pravidlá cestnej premávky, poskytujú účastníkom cestnej premávky informácie dopravného významu alebo slúžia na ich orientáciu; z informačnej značky môže tiež vyplývať regulácia.

I. Značky o prednosti v jazde

301: Križovatka s prednosťou v jazde

301:Križovatka s prednosťou v jazde

Značka informuje o prednosti v jazde v najbližšej križovatke.

302: Hlavná cesta

302:Hlavná cesta

Značka označuje začiatok alebo priebeh hlavnej cesty.

303: Koniec hlavnej cesty

303:Koniec hlavnej cesty

Značka informuje o ukončení hlavnej cesty.

304: Prednosť pred protiidúcimi vozidlami

304:Prednosť pred protiidúcimi vozidlami

Značka informuje vodiča o prednosti v jazde pred protiidúcimi vozidlami.

II. Značky o cestách s osobitnými pravidlami

305: Obec

305:Obec

Značka označuje miesto, od ktorého platia pravidlá cestnej premávky o správaní sa v obci a informuje o názve obce alebo miestnej časti obce tvoriacej samostatný sídelný útvar.

306: Koniec obce

306:Koniec obce

Značka označuje miesto, kde sa končí platnosť pravidiel cestnej premávky o správaní sa v obci a informuje o názve obce alebo miestnej časti obce tvoriacej samostatný sídelný útvar.

307: Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny

307:Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny

Značka informuje o názve obce v jazyku národnostnej menšiny na začiatku obce

308: Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny

308:Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny

Značka informuje o názve obce v jazyku národnostnej menšiny na konci obce.

309: Diaľnica

309:Diaľnica

Značka označuje miesto, od ktorého platia pravidlá cestnej premávky o správaní sa na diaľnici a miesto, od ktorého užívanie diaľnice podlieha úhrade diaľničnou známkou.

310: Koniec diaľnice

310:Koniec diaľnice

Značka označuje koniec diaľnice.

311: Cesta pre motorové vozidlá

311:Cesta pre motorové vozidlá

Značka označuje miesto, od ktorého platia pravidlá cestnej premávky o správaní sa na ceste pre motorové vozidlá.

312: Koniec cesty pre motorové vozidlá

312:Koniec cesty pre motorové vozidlá

Značka označuje koniec cesty pre motorové vozidlá

313: Úsek diaľnice spoplatnený diaľničnou známkou

313:Úsek diaľnice spoplatnený diaľničnou známkou

Značka označuje miesto, od ktorého užívanie diaľnice podlieha úhrade diaľničnou známkou.

314: Úsek diaľnice nespoplatnený diaľničnou známkou

314:Úsek diaľnice nespoplatnený diaľničnou známkou

Značka označuje miesto, od ktorého užívanie diaľnice nepodlieha úhrade diaľničnou známkou.

315: Obytná zóna

315:Obytná zóna

Značka označuje miesto, od ktorého platia osobitné ustanovenia o cestnej premávke v obytnej zóne.

316: Koniec obytnej zóny

316:Koniec obytnej zóny

Značka označuje koniec obytnej zóny.

317: Pešia zóna

317:Pešia zóna

Značka označuje miesto, od ktorého platia osobitné ustanovenia o cestnej premávke v pešej zóne.

318: Koniec pešej zóny

318:Koniec pešej zóny

Značka označuje koniec pešej zóny.

319: Školská zóna

319:Školská zóna

Značka označuje miesto, od ktorého platia osobitné ustanovenia o cestnej premávke v školskej zóne.

320: Koniec školskej zóny

320:Koniec školskej zóny

Značka označuje koniec školskej zóny.

321: Jednosmerná cesta

321:Jednosmerná cesta

Značka označuje cestu s jednosmernou premávkou a vyznačuje dovolený smer jazdy.

322: Tunel

322:Tunel

Značka označuje tunel, v ktorom platia pravidlá cestnej premávky pre správanie sa v tuneli. Ak ide o tunel dlhší ako 500 m, môže byť v spodnej časti značky alebo na dodatkovej tabuľke uvedený názov a dĺžka tunela.

III. Návesti

325: Priechod pre chodcov

325:Priechod pre chodcov

Značka označuje priechod pre chodcov.

326: Priechod pre cyklistov

326:Priechod pre cyklistov

Značka označuje priechod pre cyklistov.

327: Podchod alebo nadchod

327:Podchod alebo nadchod

Značka označuje podchod alebo nadchod.

328: Slepá cesta

328:Slepá cesta

Značka označuje cestu, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde.

330: Služby

330:Služby

Značka vhodným symbolom označuje miesto, na ktorom sa poskytuje služba významná pre verejnosť.

331: Zastávka

331:Zastávka

Značka vhodným symbolom označuje zastávku vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb.

332: Stanovište taxi

332:Stanovište taxi

Značka označuje stanovište vozidiel taxislužby.

333: Polícia

333:Polícia

Značka informuje o blízkosti stanovišťa alebo útvaru Policajného zboru s nepretržitou službou.

334: Kontrola rýchlosti

334:Kontrola rýchlosti

Značka označuje miesto, kde sa vykonáva kontrola najvyššej dovolenej rýchlosti vozidiel technickým prostriedkom konštrukčne pevne spojeným so zemou.

335: Núdzová odstavná plocha

335:Núdzová odstavná plocha

Značka označuje miesto vyhradené na núdzové státie vozidla.

336: Miesto na núdzové brzdenie

336:Miesto na núdzové brzdenie

Značka vo vyznačenom smere označuje miesto na núdzové brzdenie na prudkom klesaní.

340: Miestna návesť

340:Miestna návesť

Značka označuje kraj, okres, časť obce, most a podobne.
Ak značka označuje turisticky významný cieľ alebo turistickú trasu, má hnedú farbu

341: Štátna hranica

341:Štátna hranica

Značka označuje hranicu štátu a uvádza jeho názov.

342: Informácie o všeobecných pravidlách

342:Informácie o všeobecných pravidlách

Značka informuje vodičov vchádzajúcich na územie Slovenskej republiky o najvyššej dovolenej rýchlosti a o dennom svietení.

343: Dopravné obmedzenia na horskom prechode

343:Dopravné obmedzenia na horskom prechode

Značka vhodným textom alebo symbolom informuje o dopravných obmedzeniach na horskom prechode.

344: Varovná tabuľa

344:Varovná tabuľa

Značka upozorňuje na vjazd do protismeru.

IV. Orientačné značky - 1. Číslovanie

350: Číslo cesty I. alebo II. triedy

350:Číslo cesty I. alebo II. triedy

Značka informuje o čísle cesty I. triedy alebo o čísle cesty II. triedy.

351: Číslo cesty III. triedy

351:Číslo cesty III. triedy

Značka informuje o čísle cesty III. triedy.

352: Číslo diaľnice alebo rýchlostnej cesty

352:Číslo diaľnice alebo rýchlostnej cesty

Značka informuje o čísle diaľnice alebo o čísle rýchlostnej cesty.

353: Číslo E-cesty

353:Číslo E-cesty

Značka informuje o čísle cesty zaradenej do medzinárodnej siete ciest kategórie E.

355: Kilometrovník

355:Kilometrovník

Značka informuje o približnej vzdialenosti v kilometroch od začiatku cesty alebo od iného referenčného bodu na ceste.

IV. Orientačné značky - 2. Smerové značky na cestách mimo diaľnic

630: Smerová predzvesť

630:Smerová predzvesť

Značka vopred informuje o smere jazdy k vyznačeným cieľom. Ak je značka umiestnená nad vozovkou so šípkami vyznačenými nad jednotlivými jazdnými pruhmi, informuje zároveň o potrebe včasného zaradenia sa do jazdných pruhov podľa jednotlivých cieľových blokov.

361: Smerová a pruhová predzvesť

361:Smerová a pruhová predzvesť

Značka vopred informuje o smere jazdy k vyznačeným cieľom a o radení do jazdných pruhov v priestore križovatky.

362: Smerová návesť

362:Smerová návesť

Značka informuje o smere jazdy k vyznačeným cieľom. Ak je značka umiestnená nad vozovkou so šípkami vyznačenými nad jednotlivými jazdnými pruhmi, informuje zároveň o radení do jazdných pruhov podľa jednotlivých cieľových blokov.
Značka sa nachádza bezprostredne pred alebo bezprostredne za miestom odbočenia.

363: Tabuľový smerník

363:Tabuľový smerník

Značka informuje o smere jazdy k vyznačeným cieľom; v prípade sídelných cieľov značka spravidla informuje aj o vzdialenosti do centra týchto cieľov.
Značka sa nachádza bezprostredne pred alebo bezprostredne za miestom odbočenia.

364: Šípový smerník

364:Šípový smerník

Značka informuje o odbočení k vyznačeným cieľom a v prípade sídelných cieľov spravidla aj o vzdialenosti do centra týchto cieľov.

365: Šípový smerník k diaľnici

365:Šípový smerník k diaľnici

Značka informuje o odbočení k diaľnici alebo k diaľniciam a podľa potreby aj o diaľkových cieľoch.

366: Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu

366:Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu

Značka informuje o odbočení k zvláštnym cieľom alebo v obci informuje o odbočení k miestnym cieľom.

367: Šípový smerník k turistickému cieľu

367:Šípový smerník k turistickému cieľu

Značka informuje o odbočení k turistickým cieľom.

368: Nepriama návesť

368:Nepriama návesť

Značka informuje o smere jazdy k vyznačeným zvláštnym alebo turistickým cieľom prostredníctvom smeru jazdy k sídelnému cieľu.
Farebnosť vyznačených zvláštnych a turistických cieľov zodpovedá farebnosti príslušného šípového smerníka.

IV. Orientačné značky - 3. Smerové značky na diaľniciach

370: Ohlasovacia tabuľa

370:Ohlasovacia tabuľa

Značka informuje o blízkosti výjazdu, diaľničného uzla alebo odpočívadla a uvádza základné informácie o ňom.

371: Nepriama návesť na diaľnici

371:Nepriama návesť na diaľnici

Značka informuje o doplnkových zvláštnych alebo miestnych cieľoch, ktoré sú dostupné prostredníctvom vyznačeného výjazdu.

372: Smerová predzvesť na diaľnici

372:Smerová predzvesť na diaľnici

Značka vopred informuje o smere jazdy k vyznačeným cieľom.
Ak je značka umiestnená nad vozovkou so šípkami vyznačenými nad jednotlivými jazdnými pruhmi, informuje zároveň o radení do jazdných pruhov podľa jednotlivých cieľových blokov.

373: Smerová návesť na diaľnici

373:Smerová návesť na diaľnici

Značka informuje o smere jazdy k vyznačeným cieľom. Ak je značka umiestnená nad vozovkou so šípkami vyznačenými nad jednotlivými jazdnými pruhmi, informuje zároveň o radení do jazdných pruhov podľa jednotlivých cieľových blokov.

374: Výjazdová tabuľa

374:Výjazdová tabuľa

Značka vhodným nápisom označuje miesto a smer výjazdu alebo odbočenia na odpočívadlo.

376: Diaľková tabuľa

376:Diaľková tabuľa

Značka informuje o vzdialenostiach k vyznačeným diaľkovým cieľom.
V blízkosti odbočenia na inú diaľnicu uvádza značka pod čiarou informácie o diaľkových cieľoch tejto diaľnice.
Značku možno použiť aj mimo diaľnice; základná plocha značky je v takom prípade modrej farby.

377: Turistická tabuľa

377:Turistická tabuľa

Značka informuje o významnej atraktivite cestovného ruchu, ktorá je dostupná prostredníctvom nasledujúceho výjazdu.

378: Tabuľový smerník na odpočívadle

378:Tabuľový smerník na odpočívadle

Značka na odpočívadle informuje o smere jazdy k vyznačeným objektom služieb, k parkovacím miestam podľa druhu vozidiel alebo o smere jazdy z odpočívadla.

IV. Orientačné značky - 4. Smerové značky pre cyklistickú premávku

380: Cyklistický smerník tabuľový

380:Cyklistický smerník tabuľový

Značka informuje o smere jazdy k vyznačeným cieľom po cyklistickej trase a podľa potreby aj o vzdialenosti k týmto cieľom a o čísle alebo inom označení cyklotrasy.
Ak sa na značke vyobrazujú turistické ciele, nápisy a symboly sú hnedej farby.

381: Cyklistický smerník šípový

381:Cyklistický smerník šípový

Značka informuje o smere odbočenia k vyznačeným cieľom po cyklistickej trase a podľa potreby aj o vzdialenosti k týmto cieľom a o čísle alebo inom označení cyklotrasy.
Ak sa na značke vyobrazujú turistické ciele, nápisy a symboly sú hnedej farby

382: Cyklistický medzismerník

382:Cyklistický medzismerník

Značka informuje o priebehu cyklotrasy cez križovatku.

383: Číslo cyklotrasy

383:Číslo cyklotrasy

Značka v spojení s cyklistickým smerníkom informuje o čísle alebo inom označení cyklotrasy.

V. Značky o náhradných a obchádzkových trasách - 1. Trvalé náhradné trasy pre diaľničnú premávku

390: Náhradná trasa

390:Náhradná trasa

Značka informuje o smere jazdy po trvalo určenej náhradnej trase k diaľnici. Značka bez šípky informuje o začiatku náhradnej trasy a prečiarknutá značka bez šípky o konci náhradnej trasy.

391: Zmena náhradnej trasy

391:Zmena náhradnej trasy

Značka informuje o pokračovaní náhradnej trasy po inej náhradnej trase.

V. Značky o náhradných a obchádzkových trasách - 2. Obchádzkové trasy

392: Uzávierková predzvesť

392:Uzávierková predzvesť

Značka vopred informuje o čiastočnej alebo úplnej uzávierke cesty a podľa potreby o obchádzkovej trase.

393: Ohlasovacia tabuľa obchádzky

393:Ohlasovacia tabuľa obchádzky

Značka informuje o blízkosti čiastočnej alebo úplnej uzávierky a k nej ustanovenej obchádzkovej trasy.
Na značke môže byť namiesto nápisu „obchádzka“ vyznačené číslo obchádzkovej trasy, diaľkový cieľ obchádzanej cesty alebo symbol druhu vozidiel, pre ktoré je obchádzka určená.

394: Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky

394:Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky

Značka informuje o smere jazdy po obchádzkovej trase.
Ak je obchádzková trasa číslovaná, uvádza sa jej číslo v hornej časti značky; značka bez šípky s uvedeným číslom obchádzkovej trasy informuje o začiatku obchádzkovej trasy a prečiarknutá značka bez šípky o konci náhradnej trasy.
Ak je obchádzková trasa určená pre určitý druh vozidiel, vyznačuje sa symbol vozidla na samostatnej tabuľke nad značkou; takto môže byť pre lepšiu orientáciu uvedený tiež diaľkový cieľ obchádzanej cesty alebo jej číslo. Ak obchádzková trasa nie je číslovaná, môžu sa tieto informácie uvádzať v hornej časti značky.

395: Šípový smerník na vyznačenie obchádzky

395:Šípový smerník na vyznačenie obchádzky

Značka označuje miesto a smer odbočenia obchádzkovej trasy; nachádza sa bezprostredne za miestom odbočenia.
Na značke môže byť namiesto nápisu „obchádzka“ vyznačené číslo obchádzkovej trasy, diaľkový cieľ obchádzanej cesty alebo symbol druhu vozidiel, pre ktoré je obchádzka určená.

396: Koniec obchádzky

396:Koniec obchádzky

Značka informuje o konci obchádzkovej trasy.
Na značke môže byť namiesto nápisu „obchádzka“ vyznačené číslo obchádzkovej trasy, diaľkový cieľ obchádzanej cesty alebo symbol druhu vozidiel, pre ktoré je obchádzka určená.

V. Značky o náhradných a obchádzkových trasách - 3. Bloková obchádzka

397: Bloková obchádzka

397:Bloková obchádzka

Značka vhodným spôsobom informuje v obci o križovatke, na ktorej je zakázané odbočenie alebo prikázaný smer jazdy a vyznačuje smer obchádzania.

VI. Pruhové značky

401 - 409: Počet jazdných pruhov

401 - 409:Počet jazdných pruhov

Značka informuje o počte jazdných pruhov

411 - 419: Zníženie počtu jazdných pruhov

411 - 419:Zníženie počtu jazdných pruhov

Značka informuje o znížení počtu jazdných pruhov a o spôsobe jeho zníženia.

421 - 429: Zvýšenie počtu jazdných pruhov

421 - 429:Zvýšenie počtu jazdných pruhov

Značka informuje o zvýšení počtu jazdných pruhov a o spôsobe jeho zvýšenia.

431 - 439: Bezkolízne pripojenie

431 - 439:Bezkolízne pripojenie

Značka informuje o bezkolíznom spojení ciest a o spôsobe vedenia jazdných pruhov.

441 - 449: Presmerovanie jazdných pruhov

441 - 449:Presmerovanie jazdných pruhov

Značka informuje o presmerovaní jazdných pruhov do protismerného jazdného pásu, k okraju vozovky alebo o inej zmene smerovania jazdných pruhov.

451 - 459: Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou

451 - 459:Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou

Značka informuje na viacpruhovej ceste o potrebe včasného zaradenia sa do jazdných pruhov pred križovatkou podľa jednotlivých smerov jazdy tam, kde je usporiadanie radiacich pruhov v križovatke neobvyklé alebo inak neočakávateľné.

Dodatkové tabuľky

Dodatkové tabuľky sa používajú na spresnenie, doplnenie, obmedzenie alebo rozšírenie významu zvislej značky, pod ktorou sú umiestnené. Ak je nad sebou umiestnených viacero výstražných, regulačných alebo informačných značiek, dodatková tabuľka sa vzťahuje na tú výstražnú, regulačnú alebo informačnú značku, ktorá je umiestnená najbližšie nad dodatkovou tabuľkou.

I. Všeobecné dodatkové tabuľky

501: Vzdialenosť

501:Vzdialenosť

Dodatková tabuľka vyznačuje vzdialenosť k
a) nebezpečenstvu, na ktoré upozorňuje výstražná značka, pod ktorou je umiestnená,
b) regulačnej značke, ktorou začína regulácia vyznačená regulačnou značkou, pod ktorou je umiestnená,
c) miestu, o ktorom informuje informačná značka, pod ktorou je umiestnená.

502: Dĺžka úseku

502:Dĺžka úseku

Dodatková tabuľka vyznačuje dĺžku
a) nebezpečného úseku, ak je umiestnená pod výstražnou značkou,
b) platnosti značky Snehové reťaze , Najvyššia dovolená rýchlosť , Zákaz predchádzania , Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá alebo Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami , pod ktorou je umiestnená,
c) platnosti pruhovej značky, pod ktorou je umiestnená.

503: Smerová šípka

503:Smerová šípka

Dodatková tabuľka vyznačuje smer k
a) nebezpečenstvu, na ktoré upozorňuje výstražná značka, pod ktorou je umiestnená,
b) regulačnej značke, ktorou sa začína regulácia vyznačená regulačnou značkou, pod ktorou je umiestnená,
c) miestu, o ktorom informuje informačná značka, pod ktorou je umiestnená.

504: Smer platnosti

504:Smer platnosti

Dodatková tabuľka vyznačuje smer platnosti dopravnej značky, pod ktorou je umiestnená.
Dodatková tabuľka môže byť doplnená údajom o dĺžke platnosti daným smerom v metroch.

505: Časové obmedzenie

505:Časové obmedzenie

Dodatková tabuľka obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, len na vyznačené časové obdobie.

506: Platí pre

506:Platí pre

Dodatková tabuľka obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, len na vyznačených účastníkov cestnej premávky

507: Neplatí pre

507:Neplatí pre

Dodatková tabuľka vyníma z platnosti značky, pod ktorou je umiestnená, vyznačených účastníkov cestnej premávky.

508: Hmotnosť

508:Hmotnosť

Dodatková tabuľka obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, len na vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou vyznačenú hranicu.

509: Spresňujúce informácie

509:Spresňujúce informácie

Dodatková tabuľka podrobnejšie informuje o povahe alebo iných charakteristikách nebezpečenstva, regulácie alebo informácie vyznačenej značkou, pod ktorou je umiestnená; v prípade potreby informuje o uvedených skutočnostiach v inom ako štátnom jazyku.

II. Špecifické dodatkové tabuľky

510: Priebeh hlavnej cesty

510:Priebeh hlavnej cesty

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Daj prednosť v jazde! , Stoj, daj prednosť v jazde! alebo Hlavná cesta vyznačuje priebeh hlavnej cesty, ak hlavná cesta vedie cez križovatku inak ako priamo alebo je jej priebeh ťažko rozoznateľný.
Hlavná cesta je vyznačená hrubšou čiarou

511: Vzdialenosť k povinnému zastaveniu

511:Vzdialenosť k povinnému zastaveniu

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Daj prednosť v jazde! vyznačuje vzdialenosť k značke Stoj, daj prednosť v jazde! .

512: Priečna jazda električky

512:Priečna jazda električky

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Daj prednosť v jazde! alebo Stoj, daj prednosť v jazde! ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde a zároveň dať prednosť v jazde električke.

513: Priečna jazda cyklistov

513:Priečna jazda cyklistov

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Daj prednosť v jazde! alebo Stoj, daj prednosť v jazde! ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde a zároveň dať prednosť v jazde cyklistom sprava aj zľava idúcim súbežne s cestou. Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Jednosmerná cesta umožňuje cyklistom jazdiť v oboch smeroch; vodič iného vozidla je povinný zvýšiť opatrnosť voči cyklistom pri odbočovaní na jednosmernú cestu a v jej priebehu.

514: Obojsmerná jazda cyklistov

514:Obojsmerná jazda cyklistov

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Jednosmerná cesta umožňuje cyklistom jazdiť v oboch smeroch; vodič iného vozidla je povinný zvýšiť opatrnosť voči cyklistom v priebehu jednosmernej cesty

515: Voľno

515:Voľno

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou označujúcou špeciálnu cestičku alebo pruh umožňuje použiť špeciálnu cestičku alebo pruh vyznačeným účastníkom cestnej premávky, avšak neprikazuje im ju použiť. Ak ide o špeciálnu cestičku alebo pruh určený pre chodcov alebo pre cyklistov, účastník cestnej premávky, ktorému sa umožní takúto cestičku alebo pruh použiť, nesmie pritom obmedziť ani ohroziť chodca alebo cyklistu.

520: Tranzit

520:Tranzit

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou o zákaze vjazdu umožňuje vjazd
a) vozidlom, ktorého cieľ jazdy je dosiahnuteľný len cestou, na ktorú sa vzťahuje zákaz vjazdu, alebo len prostredníctvom cesty, na ktorú sa vzťahuje zákaz vjazdu,
b) vozidlom, ktoré je oslobodené od platby mýta za vymedzené úseky ciest, alebo
c) vozidlom autoškoly pri výcviku, skúške alebo preskúšaní.

521: Kategória tunela

521:Kategória tunela

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci obmedzuje zákaz len na vozidlá prepravujúce určité nebezpečné veci, ktoré je zakázané prepravovať cez tunel vyznačenej kategórie.

522: Jediné vozidlo

522:Jediné vozidlo

Dodatková tabuľka s vyznačenou hodnotou v tonách umiestnená pod značkou Maximálna hmotnosť umožňuje vjazd vozidlom, ktorého okamžitá hmotnosť vrátane nákladu, ak ide o jazdnú súpravu, okamžitá hmotnosť všetkých vozidiel súpravy, síce presahuje vyznačenú hranicu na značke, nie však hranicu na dodatkovej tabuľke.

525: Predchádzanie zvláštnych vozidiel

525:Predchádzanie zvláštnych vozidiel

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Zákaz predchádzania umožňuje predchádzať zvláštne motorové vozidlá.

526: Rozšírenie zákazu predchádzania

526:Rozšírenie zákazu predchádzania

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá rozširuje zákaz aj na autobusy a osobné vozidlá s prívesom.

527: Emisná trieda

527:Emisná trieda

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Nízkoemisná zóna vyznačuje emisnú triedu, ktorá sa vzťahuje na reguláciu premávky vozidiel v nízkoemisnej zóne.

530: Obmedzenie parkovania na krajnici

530:Obmedzenie parkovania na krajnici

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Zákaz zastavenia alebo Zákaz státia rozširuje zákaz aj na krajnicu.

531: Vyhradené parkovanie

531:Vyhradené parkovanie

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou Zákaz zastavenia umožňuje zastaviť a stáť na zastavenia umožňuje zastaviť a stáť na parkovacom mieste len pre určité vozidlo alebo pre určitého držiteľa parkovacieho povolenia, pre ktorého je dané miesto vyhradené.

532: Časovo obmedzené parkovanie

532:Časovo obmedzené parkovanie

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou o parkovaní obmedzuje možnosť parkovania najdlhšie na vyznačenú dobu.

533: Platené parkovanie

533:Platené parkovanie

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou o parkovaní obmedzuje možnosť parkovania len za úhradu.

Vodorovné značky

Vodorovné značky sa členia na a) pozdĺžne čiary, b) priečne čiary, c) plošné značky, d) symboly.

I. Pozdĺžne čiary

601: Pozdĺžna súvislá čiara

601:Pozdĺžna súvislá čiara

Značka vyznačuje jazdný pruh alebo okraj vozovky.
Ak značka vyznačuje jazdný pruh, je zakázané ju prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie prekážky cestnej premávky.
Ak značka vyznačuje vyhradený pruh pre verejnú dopravu, je značka širšia a vnútri pruhu je v pravidelných vzdialenostiach doplnená symbolom BUS.
Ak značka vyznačuje cyklistický pruh, je značka širšia a vnútri pruhu je v pravidelných vzdialenostiach doplnená symbolom bicykla.
Ak značka vyznačuje vyhradený pruh pre verejnú dopravu alebo cyklistický pruh, má pre ostatných účastníkov cestnej premávky význam značky vyznačujúcej okraj vozovky.
Ak značka oddeľuje protismerné jazdné pruhy, môže byť vyznačená ako dvojitá čiara.

602: Pozdĺžna prerušovaná čiara

602:Pozdĺžna prerušovaná čiara

Značka vyznačuje jazdný pruh alebo okraj vozovky.
Značku možno prechádzať pri dodržaní pravidiel cestnej premávky.
Značka doplnená symbolom bicykla v pravidelných vzdialenostiach vyznačuje ochranný pruh pre cyklistov. Do ochranného pruhu pre cyklistov smie vodič motorového vozidla vojsť len v prípade nevyhnutnej potreby, pričom nesmie ohroziť cyklistov.
Ak je značka vyznačená ako dvojitá čiara, vyznačuje jazdný pruh používaný striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy.

603: Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou

603:Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou

Značka vyznačuje jazdný pruh.
Vodič je povinný riadiť sa významom bližšej čiary.

II. Priečne čiary

604: STOP čiara

604:STOP čiara

Značka vyznačuje miesto, kde je vodič povinný zastaviť na príkaz značky Stoj, daj prednosť v jazde! alebo pred križovatkou s riadenou premávkou.
Značka môže byť doplnená nápisom STOP.
Značkou možno vyznačiť predsunutý priestor určený pre cyklistov čakajúcich na svetelný signál zelenej farby, pričom cyklista je povinný zastaviť až pred vzdialenejšou čiarou.

605: Čakacia čiara

605:Čakacia čiara

Značka vyznačuje miesto, kde sa vodičovi odporúča zastaviť vozidlo, ak dáva prednosť v jazde. Značka môže byť vyznačená aj prerušovanou čiarou tvorenou malými plnými trojuholníkmi vrcholmi orientovanými proti smeru jazdy.

610: Priechod pre chodcov

610:Priechod pre chodcov

Značka vyznačuje priechod pre chodcov.

611: Miesto na prechádzanie

611:Miesto na prechádzanie

Značka vyznačuje miesto prispôsobené na prechádzanie chodcov a cyklistov.

612: Priechod pre cyklistov

612:Priechod pre cyklistov

Značka vyznačuje priechod pre cyklistov.
Ak je priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov, vyznačuje sa len jednou čiarou.

III. Plošné značky

620: Vyšrafovaný priestor

620:Vyšrafovaný priestor

Značka vyznačuje priestor, do ktorého je zakázané vchádzať alebo doň nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie prekážky cestnej premávky.

621: Cikcak čiara

621:Cikcak čiara

Značka vyznačuje priestor, kde je zakázané státie vozidiel.
Značka doplnená symbolom BUS alebo TRAM vyznačuje zastávku vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb, na ktorej je zastavenie a státie dovolené len pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy osôb.
Značka doplnená symbolom TAXI vyznačuje stanovište taxíkov, na ktorom je zastavenie a státie dovolené len pre vozidlá taxislužby na vykonávanie zmluvnej prepravy osôb.

622: Parkovacie miesta

622:Parkovacie miesta

Značka vhodným spôsobom vyznačuje miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia.
Ak značka vyznačuje priestor parkovacieho miesta s vyhradeným státím, môže byť doplnená vhodným nápisom alebo symbolom

IV. Symboly

630: Smerové šípky

630:Smerové šípky

Smerové šípky vyznačené medzi pozdĺžnymi čiarami vyjadrujú spôsob radenia do jazdných pruhov a prikázaný smer jazdy cez nasledujúcu križovatku alebo odbočenie vo vyznačenom smere. Značka doplnená symbolom BUS vyznačuje prikázaný smer jazdy cez nasledujúcu križovatku alebo odbočenie vo vyznačenom smere len pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy osôb.

631: Predbežné šípky

631:Predbežné šípky

Značka umiestnená v osi priebežného jazdného pruhu vyznačuje jeho blížiace sa skončenie.
Značka umiestnená v osi Pozdĺžnej prerušovanej čiary na ceste s obojsmernou premávkou vyznačuje blížiaci sa prechod Pozdĺžnej prerušovanej čiary do Pozdĺžnej súvislej čiary.

635: Koridor pre cyklistov

635:Koridor pre cyklistov

Značka vyznačuje smer jazdy cyklistov. Vodičov motorových vozidiel upozorňuje, že sa nachádzajú na vozovke so zvýšeným pohybom cyklistov.

Dopravné zariadenia

Dopravné zariadenia sa používajú aj na dávanie svetelných signálov, zobrazovanie premenných dopravných značiek, vynucovanie dodržiavania pravidiel cestnej premávky a obdobné účely priamo súvisiace s cestnou premávkou.

I. Vodiace zariadenia - 1. Zariadenia pre vyznačenie dočasných prekážok

701: Zábrana na označenie uzávierky

701:Zábrana na označenie uzávierky

Zábrana na označenie uzávierky vyznačuje uzávierku celej šírky cesty alebo jej časti.

702: Smerovacia doska (šípová a šrafovaná)

702:Smerovacia doska (šípová a šrafovaná)

Smerovacie dosky usmerňujú cestnú premávku v smere v smere šípky alebo v smere sklonu šikmých pruhov.
Smerovacie dosky môžu byť umiestnené na žltých vodiacich prahoch, ktoré majú význam Pozdĺžnej súvislej čiary žltej farby.

703: Dopravný kužeľ

703:Dopravný kužeľ

Dopravné kužele umiestnené v rade za sebou vymedzujú priestor, do ktorého je zakázané vchádzať.

I. Vodiace zariadenia - 2. Zariadenia pre vyznačenie trvalých prekážok

705: Smerovacia tabuľa

705:Smerovacia tabuľa

Smerovacie tabule usmerňujú cestnú premávku v smere šípky alebo šípok.

706: Vodiaca tabuľa

706:Vodiaca tabuľa

Vodiaca tabuľa označuje trvalú prekážku a usmerňuje cestnú premávku v smere sklonu šikmých pruhov.

707: Červené a biele pruhy

707:Červené a biele pruhy

Červené a biele pruhy vyznačujú spravidla trvalé objekty obmedzujúce cestnú premávku.

I. Vodiace zariadenia - 3. Zariadenia pre vymedzenie smerového vedenia a voľnej šírky cesty

710: Smerový stĺpik (ľavý a pravý)

710:Smerový stĺpik (ľavý a pravý)

Smerové stĺpiky vymedzujú smerové vedenie cesty a jej šírku, prípadne čiastočnú voľnú šírku smerovo rozdelenej cesty.
Smerový stĺpik na moste, v jeho blízkosti alebo na iných miestach so zvýšeným nebezpečenstvom tvorby námrazy môže byť doplnený modrou plochou s odrazkou.

711: Stĺpik s výstrahou (ľavý a pravý)

711:Stĺpik s výstrahou (ľavý a pravý)

Stĺpiky s výstrahou vymedzujú šírku cesty alebo čiastočnú voľnú šírku cesty na moste, v jeho blízkosti alebo na iných miestach so zvýšeným nebezpečenstvom tvorby námrazy.

II. Výstražné zariadenia

720: Pojazdná uzávierková tabuľa

720:Pojazdná uzávierková tabuľa

Pojazdná uzávierková tabuľa vhodnou kombináciou zvislých značiek a svetelných signálov najmä krátkodobo označuje prekážku cestnej premávky, uzávierku jazdného pruhu alebo statické alebo pohyblivé pracovné miesto na ceste.

zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR Aktualizované 20.7.2020