Šoféruj.sk
Domov
Autoškoly
Testy
Dobre vedieť
Historia vozidla
Kontakt
Registrácia

Povinná výbava vozidla

Pozostáva z dodatočného príslušenstva, ktoré potrebujeme pri riešení neobvyklých situácií. Prevažne sa nachádza v batožinovom priestore alebo v priestore pod ním. Sem patrí:

 • bezpečnostný odev/reflexná vesta oranžovej farby v dosahu zo sedadla vodiča,
 • autolekárnička s platnou dobou použitia,
 • homologizovaný výstražný trojuholník,
 • rezervné koleso nahustené na najvyšší predpísaný tlak,
 • kľúč na matice alebo skrutky kolies,
 • zdvihák.
povinná výbava

Vodič by mal mať vo vozidle aj tlačivo Správa o nehode potrebné v prípade vzniku škodovej udalosti.

Doklady potrebné na jazdu s motorovým vozidlom

 • Vodičský preukaz,
 • občiansky preukaz,
 • technický preukaz – osvedčenie o evidencii vozidla časť 1 (malá kartička),
 • doklad o technickej a emisnej kontrole vozidla,
 • doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia – tzv. biela karta,
 • osvedčenie k dodatočným autofóliám (tmavé sklá).

Kontrola vozidla pred jazdou a odstránenie prípadných nedostatkov

Kontrola pneumatík

 • Vizuálna kontrola: mäkká guma, opotrebované pneumatiky môžu mať trhliny, bubliny...
 • Výška dezénu (hĺbka drážok) musí dosahovať minimálne 1,6 mm. Na zimné pneumatiky treba min. 3 mm a na pneumatiky malých motocyklov (kategória AM) musí byť aspoň 1 mm. Výška sa kontroluje hĺbkomerom po celom obvode pneumatiky.
 • Tlak v pneumatikách musí zodpovedať hodnotám uvedeným výrobcom vozidla. Väčšinou sa tento štítok s hodnotami nachádza pri uzávere nádrže alebo na bočnom stĺpiku pri vodičovi.
 • Na jednej náprave môžu byť použité pneumatiky len rovnakého typu (rozmer, výrobca...). Toto neplatí pri použití rezervného kolesa.
 • Kontrola počas jazdy: či vozidlo nehádže pri vyšších rýchlostiach (zlé vyváženie kolies), ťahanie vozidla do strany (nerovnomerne nahustené pneumatiky).

Výmena kolesa s poškodenou pneumatikou za rezervné koleso

Pri výmene kolesa na cestnej komunikácii najprv zavedieme opatrenia potrebné pri núdzovom zastavení vozidla. Zaradíme prvý prevodový stupeň a zatiahneme ručnú brzdu tak, aby sme zabezpečili vozidlo proti pohybu. Vyberieme rezervné koleso a potrebné náradie, ktoré sú väčšinou umiestnené v kufri pod batožinovým priestorom. Povolíme skrutky a založíme zdvihák pod spodok vozidla do miesta, ktoré je na to určené (cca 15 – 30 cm od kolesa, pevnejšia časť plechu karosérie). Na zdvihnutom vozidle vyberieme všetky skrutky kolesa a vymeníme ho za rezervné. Založíme skrutky, jemne dotiahneme (voľne rukou) a vozidlo spustíme tak, aby sčasti vozidlo nieslo váhu na kolese. Dotiahneme skrutky a vozidlo spustíme úplne na zem. Ak máme k dispozícii merač tlaku, tak zmeriame tlak v kolese, ak nie, tak to spravíme na najbližšom možnom mieste.

výmena pneumatík výmena pneumatík výmena pneumatík

Kontrola bŕzd

 • Kontola množstva brzdovej kvapaliny. Jej hladina sa musí pohybovať medzi ryskami MIN a MAX na nádobke.
 • Chod pedálu na prevádzkovej brzde nesmie byť príliš dlhý, brzda taktiež by nemala byť príliš mäkká. Počas jazdy musí plynulo zaberať.
 • Chod parkovacej brzdy nesmie byť príliš dlhý a kontroluje sa zatiahnutím brzdy pri pohybe vozidla a vyradenom prevodovom stupni.

Poruchy bŕzd signalizuje červená kontrolka na prístrojovom paneli.

kontrolka bŕzd

Kontrola osvetlenia a zvukového výstražného zariadenia

Osvetlenie vozidla sa kontroluje vizuálne postupným zapínaním a vypínaním jednotlivých svetiel. Kontrolujeme:

 • obrysové (parkovacie) svetlá,
 • stretávacie svetlá,
 • diaľkové svetlá,
 • hmlové svetlá (predné, ak ho vozidlo má, zadné),
 • smerové svetlá a svetelné výstražné znamenie,
 • brzdové svetlá – stlačením brzdného pedálu,
 • osvetlenie evidenčného čísla (ŠPZ).

Poruchy osvetlenia môže signalizovať žltá kontrolka nefunkčnej žiarovky na prístrojovom paneli.

kontrolka žiaroviek

Zvukové výstražné zariadenie skontrolujeme stlačením klaksónu na volante.


Kontrola riadenia

Riadenie musí plynulo reagovať na zmeny otáčania volantom. Kontrolujeme:

 • vôľu riadenia: nesmie byť väčšia, ako je prípustné;
 • posilňovač riadenia: pri jeho poškodení spôsobuje ťažké otáčanie volantom;
 • či vozidlo neťahá do strany: nesprávne nastavená geometria kolies alebo nerovnomerne nahustené pneumatiky;
 • či necítiť vibrácie volantu pri vyššej rýchlosti: zle vyvážené kolesá alebo porucha v riadení.

Kontrola výfukového systému

Pri chode motora zisťujeme, či sa nezvýšila jeho hlučnosť, alebo či sa neobjavili neobvyklé zvuky v závislosti od zmeny otáčok motora. Vo vozidle nesmie byť cítiť výfukové plyny. Takéto poruchy sa riešia v odbornom servise výmenou poškodených častí výfukového systému.

Kontrola prevádzkových kvapalín

cena kurzu
 • Palivo: jeho množstvo sa kontroluje na prístrojovom paneli vozidla. Palivo dopĺňame na čerpacej stanici. Pred tankovaním vypneme motor, otvoríme nádrž a zoberieme si tankovaciu pištoľ podľa druhu požadovaného paliva (vznetové – nafta, zážihové – benzín) a vsunieme do hrdla nádrže. Množstvo natankovaného paliva sledujeme na displeji panelu čerpacej stanice. Po natankovaní požadovaného množstva vsunieme tankovaciu pištoľ naspäť, uzavrieme palivovú nádrž a môžeme ísť zaplatiť.
 • Motorový olej: kontrolu vykonávame pri studenom motore pomocou meracej tyčky, na ktorej sa musí nachádzať medzi riskami MIN a MAX. Pred meraním očistíme tyčku od oleja. Motorový olej sa mení v závislosti od typu motora v intervaloch od 15 000 – 20 000 km. 
  Počas jazdy kontrolujeme stav oleja pomocou kontrolky na prístrojovom paneli. Ak sa rozsvieti kontrolka oleja, musíme ihneď zastaviť a vypnúť motor, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Príčinou môže byť práve nedostatok oleja. kontrolka oleja
 • Chladiaca kvapalina: hladina kvapaliny sa musí nachádzať medzi riskami MIN a MAX na vyrovnávacej nádržke. Pri malom množstve ju dopĺňame chladiacou kvapalinou rovnakého typu (odlišované farbou).
 • Brzdová kvapalina: kvapalina musí byť medzi riskami MIN a MAX. Odporúča sa meniť aspoň každý druhý rok.
 • Kvapalina do ostrekovačov: kontrolujeme množstvo v nádobke, jej nedostatok je signalizovaný na prístrojovom paneli. Počas zimného obdobia používame nemrznúcu zmes.
  kontrolka vodyv ostrekovačoch

Kontrola nastavenia sedadla, spätných zrkadiel, zabezpečenie správnej viditeľnosti

Sedadlo nastavujeme tak, aby sme si zabezpečili dobrý výhľad na vozovku. Ruky na volante by mali byť jemne pokrčené a pedále v takej vzdialenosti, aby sa nám dobre ovládali. Mali by sme si zabezpečiť pohodlné sedenie.

Spätné zrkadlá nám umožňujú sledovať situáciu za svojím vozidlom, a preto je dôležité ich mať správne nastavené. Vonkajšie spätné zrkadlá nastavujeme tak, aby boli rovnobežné s vozovkou a tak, aby bolo vidieť aj časť nášho vozidla. To nám umožní vidieť čo najďalej a súčasne takto zmenšíme mŕtvy uhol. Zrkadlá sa nastavujú buď mechanicky, alebo elektronicky.
Vnútorné spätné zrkadlo nastavujeme rukou (nedotýkame sa zrkadla), a to tak, aby sme videli cez celé zadné okno bez pohybu hlavy. V noci zapneme funkciu proti osvetleniu autami, ak je ním zrkadlo vybavené.

Zabezpečenie spávnej viditeľnosti: dbajme, aby bolo čelné sklo stále čisté bez akýchkoľvek poškodení. V zornom poli vodiča nesmú byť umiestnené žiadne predmety, ktoré by obmedzovali výhľad vodiča. Pri stieračoch kontrolujeme, či správne odvádzajú vodu, nezanechávajú stopy alebo či nepískajú. V opačných prípadoch je potrebná ich výmena.

Bezpečnostné pásy

Každá osoba sediaca na sedadle vybaveným bezpečnostným pásom je povinná ho počas jazdy použiť. Bezpečnostné pásy sa musia pri ich prudšom myknutí zaseknúť a po ich pustení sa musia vrátiť do základnej polohy (platí pre samonavíjacie pásy). Aby mali správnu funkčnosť, nesmú byť pretočené ani pokrčené.

Opatrenia potrebné pri núdzovom zastavení vozidla

Pri núdzovom zastavení vozidla (defekt, havária a pod.) je potrebné zapnúť výstražné smerové svetlá a následne si ešte vo vozidle obliecť reflexnú vestu. Po vystúpení z vozidla vyberieme výstražný trojuholník a umiestnime ho na okraj vozovky:

 • najmenej 50 m za vozidlom. Ak sa nachádzame v obci, tak vzdialenosť môže byť kratšia,
 • najmenej 100 m za vozidlom na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste.

Zamedzenie krádeže vozidla a vecí nachádzajúcich sa v ňom

Pri odstavení vozidla zakaždým zaradíme prvý prevodový stupeň a zatiahneme ručnú brzdu. Najlepšie bude, ak si z auta zoberieme všetko cenné. Ak to nie je možné, tak veci uskladníme na mieste, kde ich nebude vidieť. Ak naše vozidlo disponuje bezpečnostnými prvkami, akým je napr. uzamykanie riadiacej páky, videonahrávanie alebo alarm, tak ich použijeme. Uzamkneme svoje vozidlo a ešte sa aj uistíme, či je dobre zamknuté.

Aktualizované 4.2.2019