Šoféruj.sk
Domov
Autoškoly
Testy
Dobre vedieť
Historia vozidla
Kontakt
Registrácia

Je tento kurz povinný na získanie vodičského oprávnenia?

Pre každého žiadateľa o vodičské oprávnenie je nutné pred zložením záverečných skúšok v autoškole absolvovať teoretickú a praktickú časť kurzu prvej pomoci.

Koľko stojí kurz prvej pomoci?

Väčšina autoškôl má tento kurz započítaný v celkovej sume za vodičský preukaz, no u niektorých si treba dodatočne priplatiť. Je dobre sa informovať vopred. Cena takého skupinového kurzu sa pohybuje v rozmedzí od 20 – 30 €.

Čo je obsahom kurzu

  • Zhodnotenie stavu postihnutého na základe poznatkov o poruchách vedomia, dýchania, zlomeninách, záchvatových stavoch, náhlych príhodách, krvácaní, poranení kĺbov, popáleninách, poraneniach chrbtice...
  • Ako aktivovať záchrannú zdravotnú službu,
  • ako minimalizovať riziká ohrozenia týkajúceho sa seba, postihnutého a ďalších osôb.
  • Naučenie sa úkonov, akými sú uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc do pľúc, masáž srdca, zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha, kardiopulmonálna resuscitácia,
  • ako sa podáva prvá pomoc pri šoku, krvácaní z rán, poruchách vedomia, dýchania, dusenia sa, kŕčových stavoch, zlomeninách a poraneniach kĺboch a chrbtice, srdcovom záchvate, náhlej cievnej mozgovej príhode.
prvá pomoc

Ako kurz prebieha

Žiadateľ o vodičské oprávnenie absolvuje kurz prvej pomoci v rámci jedného dňa, čo je cca 8 vyučovacích hodín (3 hodiny teoretická časť, 5 hodín praktický nácvik). Kurz vykonávajú inštruktori kurzu prvej pomoci.

  • Teoretická časť:  výučba všeobecných zásad pri poskytovaní prvej pomoci.
  • Praktická časť: nácvik aplikácie teoretických vedomosti v simulovaných podmienkach.
  • Záverečný test: overenie si teoretických a praktických znalostí získaných pri výučbe kurzu.

Po úspešnom absolvovaní kurzu prvej pomoci a po vykonaní skúšky z poskytovania prvej pomoci získa žiadateľ osvedčenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci.

Testy z teoretickej časti kurzu

Otázky na skúšku z prvej pomoci si môžeš pozrieť na stránke Ministerstva zdravotníctva SR. Taktiež si môžeš test vyskúšať online na stránke www.prvapomoc.sk.

Prečo sa nebáť poskytnúť prvú pomoc

Aktualizované 17.12.2018