Šoféruj.sk
Domov
Autoškoly
Testy
Dobre vedieť
Historia vozidla
Kontakt
Registrácia

Platí pre skupiny B, AM, A1, A2 a A.

Pozri si prehľad poplatkov za konanie záverečných skúšok pre všetky skupiny.

Kedy sa môžem zúčastniť skúšky?

Po absolvovaní teoretickej časti výučby, jázd v autoškole a úspešnom zvládnutí kurzu prvej pomoci ťa tvoja autoškola prihlási ku skúškam, ale však najskôr jeden deň po dovŕšení 17 rokov. Dopravný inšpektorát potom do mesiaca vyhlási termín skúšok.

Čo si treba priniesť na skúšky

 • Občiansky preukaz;
 • financie na správny poplatok 33 € (alebo 49,50 €, ak robíš skúšky aj na skupinu A2), ak nie je hradený priamo autoškolou;
 • pre istotu 2 perá na písomný test;
 • vodu a občerstvenie, keďže skúšky trvajú od rána do poobedia.

Ako prebieha záverečná skúška?

Skúška pozostáva z viacerých častí, pričom všetky musia byť úspešne zvládnuté. Ak jednu časť nezvládneš, tak už ďalej nemôžeš pokračovať. V takom prípade si budeš musieť skúšku zopakovať.

Záverečné skúšky sa začínajú ráno, zväčša o 8:00 h v priestoroch autoškoly. Po úvodnom príhovore skúšajúceho komisára a po skontrolovaní občianskych preukazov sa začína prvá časť skúšky.

Písomný test z pravidiel cestnej premávky

Najskôr skúšajúci vysvetlí, ako test bude prebiehať. Test trvá 20 minút a aby si v ňom uspel, musíš získať aspoň 50 z celkových 55 bodov. Pozostáva z 27 otázok, ktoré sú zo 4 rozličných oblastí:

 • 12 otázok (každá po 2 bodoch) o premávke na pozemných komunikáciách – teoretické predpisy (Vyhláška č. 8/2009 Z. z.);
 • 3 otázky (každá po 1 bode) o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách – technické predpisy (Vyhláška č. 9/2009 Z. z.);
 • Dopravné značky (8 otázok, každá po 2 body);
 • Križovatky (4 otázky, každá po 3 body).

Aktuálne testy si môžeš nacvičiť aj na našej stránke.

Ústna skúška z konštrukcie a údržby vozidla

Táto časť testu prebieha už na autocvičisku. Komisár kladie otázky týkajúce sa konštrukcie a údržby vozidla. Pri niektorých otázkach treba preukázať i praktické vedomosti – preverujú sa priamo na vozidle.

Jazda na cvičisku

Pri jazde na cvičisku budeš sedieť sám vo vozidle a skúšajúci komisár bude sledovať, ako jazdu zvládaš. V priebehu 10 minút budeš musieť zvládnuť nasledujúce úkony:

 • slalom medzi kužeľmi,
 • kolmé parkovanie,
 • pozdĺžne parkovanie,
 • parkovanie do garáže.

Všetky tieto manévre budeš predtým nacvičovať v autoškole. Ak ti niečo z toho nepôjde tak, ako má, požiadaj svojho inštruktora, aby ste sa tomu venovali viac času.

Posledná časť: Jazda v premávke

V poslednej časti ťa čaká jazda v premávke s tvojím inštruktorom a komisárom. Vo vozidle môže byť aj ďalší žiak, s ktorým sa po svojej jazde vystriedaš. Počas cesty, ktorej trasu určuje skúšajúci komisár, budeš musieť zvládnuť rôzne dopravné situácie, ktoré si nacvičoval aj v autoškole. Dôležité je správne vykonanie všetkých inštrukcií, ktoré bude komisár diktovať. Pri jazde, ktorá trvá minimálne 25 minút, ti nebude môcť tvoj vedľa sediaci inštruktor ani radiť, ani nijako ináč zasahovať do riadenia vozidla. Zasiahne len v prípade, ak by si ohrozil seba alebo iných účastníkov cestnej premávky.

jazda na skúške

Najčastejšie chyby

 • nepripútanie sa bezpečnostným pásom,
 • nezapnutie svetiel,
 • príliš pomalá jazda alebo prekročenie rýchlosti,
 • ostrá jazda (rezanie zákrut, nerozvážne riadenie),
 • nezastavenie na stopke,
 • nedanie prednosti na križovatke,
 • vojdenie do zákazu vjazdu,
 • jazda v protismere (napr. nejaký malý kruhový objazd),
 • nesprávne zaradenie sa v jazdných pruhoch,
 • nerešpektovanie pokynov policajta – nesprávne zaradenie sa pred križovatkou (resp. ak máš ísť po hlavnej ceste a odbočíš na vedľajšiu).

Potom, čo sa všetci na jazdách vystriedajú, komisár vyhlási výsledky skúšok.

Čo ak ma ešte čaká skúška na väčšiu motorku? (skupina A2)

Po úspešnom absolvovaní jazdy na aute nasleduje slalom medzi kužeľmi na motorke. Potom nasleduje jazda v premávke po trase, ktorá bola vopred dohodnutá. Jazda prebieha tak, že na motorke sedíš so svojím inštruktorom a nasleduje ťa auto so skúšajúcim komisárom. Po jazde ti už len komisár oznámi, či si skúšku úspešne zvládol.

Žiadosť o vydanie vodičského preukazu

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžeš podať žiadosť o vydanie vodičského preukazu, a to hneď na ďalší deň na dopravnom inšpektoráte v mieste svojho trvalého bydliska alebo v meste, kde sídli autoškola (oznámia to pri vyhodnotení). Ak si ešte nedovŕšil 18 rokov, budeš musieť so sebou zobrať svojho zákonného zástupcu. Na vybavenie vodičského preukazu budeš potrebovať svoj občiansky preukaz a kolok v hodnote 6,50 € (kúpiš na pošte alebo priamo na polícii). Ak bude vodičský preukaz hotový, budú ťa o tom informovať formou SMS. Trvá to približne týždeň, maximálne však jeden mesiac.

získaný preukaz

Čo ak skúšku nespravím na prvýkrát?

Ak sa ti nepodarí zvládnuť skúšku na prvýkrát, tak máš ešte ďalšie 2 pokusy. Opravné skúšky však môžeš absolvovať najskôr na šiesty pracovný deň po neúspešnej skúške, ale najneskôr do 6 mesiacov od prvej skúšky. Na opätovné prihlásenie na skúšku budeš potrebovať ďalší kolok v hodnote 8 € a ešte poplatok za opakovanie skúšok, ktorý si určuje samotná autoškola. 
Na opravnej skúške treba absolvovať len tie časti skúšky, ktoré si pri predchádzajúcom termíne nespravil. Ak si napríklad spravil testy, konštrukciu a údržbu vozidla, ale zlyhal si pri jazde na cvičisku, tak si zopakuješ túto jazdu a potom budeš pokračovať jazdou v premávke.

Opakovaná skúška na motocykel je spoplatnená kolkom v hodnote 4 €.

Ak sa však stane, že skúšku nespravíš ani na tretí pokus, budeš musieť absolvovať celý kurz odznova vrátane všetkých poplatkov.

Prehľad poplatkov za skúšky

Skupina Kolok na skúšku Kolok na opravnú skúšku
A1, A2, A 16,50€ 4€
B 33€ 8€
C 66€ 16,50€
CE 66€ 16,50€
T 33€ 8€

Popis jednotlivých skupín vodičských oprávnení nájdeš tu.

Aktualizované 22.12.2018